Có 1 kết quả:

chāo duǎn bō

1/1

chāo duǎn bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ultra short wave (radio)
(2) UHF