Có 1 kết quả:

chāo děng

1/1

chāo děng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

siêu đẳng

Từ điển Trung-Anh

superior grade

Một số bài thơ có sử dụng