Có 1 kết quả:

chāo gāng

1/1

chāo gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beyond the scope of the syllabus