Có 1 kết quả:

chāo gāng

1/1

chāo gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beyond the scope of the syllabus