Có 1 kết quả:

chāo shēng sǎo miáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

ultrasonic scan