Có 1 kết quả:

chāo shēng bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

ultrasound (scan)