Có 1 kết quả:

chāo yuè shù

1/1

chāo yuè shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

transcendental number (math.)