Có 1 kết quả:

chāo jù zuò yòng

1/1

chāo jù zuò yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

action at a distance (e.g. gravitational force)