Có 1 kết quả:

chāo zài

1/1

chāo zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to overload