Có 1 kết quả:

chāo chē

1/1

chāo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overtake (another car)