Có 1 kết quả:

chāo yīn bō ㄔㄠ ㄧㄣ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ultrasound
(2) ultrasonic wave