Có 1 kết quả:

chāo é pèi

1/1

chāo é pèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oversubscribed