Có 1 kết quả:

chāo pín

1/1

chāo pín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

overclocking