Có 1 kết quả:

chāo é rèn

1/1

chāo é rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(a share issue is) oversubscribed