Có 1 kết quả:

chāo é pèi

1/1

chāo é pèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oversubscribed