Có 1 kết quả:

chāo é pèi gǔ quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

an oversubscribed share