Có 1 kết quả:

Yuè guāng mǐ

1/1

Yuè guāng mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Koshihikari rice (variety of rice popular in Japan)