Có 1 kết quả:

qū lěng

1/1

qū lěng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a cold tendency
(2) a freeze (in relations)