Có 1 kết quả:

qū lěng qì hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cooling
(2) a cold spell