Có 1 kết quả:

qū lì

1/1

qū lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

driving force