Có 1 kết quả:

qū huà zuò yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chemotaxis (movement of leukocytes under chemical stimulus)