Có 1 kết quả:

qū huǎn

1/1

qū huǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slow down
(2) to ease up
(3) to abate
(4) slowdown
(5) downturn