Có 1 kết quả:

zī jū bù qián

1/1

zī jū bù qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hesitant and not daring to move forward (idiom)