Có 1 kết quả:

zī jū bù qián ㄗ ㄐㄩ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hesitant and not daring to move forward (idiom)