Có 1 kết quả:

gǎn kǎo

1/1

gǎn kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go and take an imperial examination