Có 1 kết quả:

qù wén

1/1

qù wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) funny news item
(2) interesting anecdote