Có 1 kết quả:

qū yú

1/1

qū yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tend towards