Có 1 kết quả:

qū fù

1/1

qū fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to ingratiate oneself