Có 1 kết quả:

zú dà zhǐ

1/1

zú dà zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

big toe