Có 1 kết quả:

zú dǐ jīn mó yán

1/1

zú dǐ jīn mó yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plantar fasciitis (medicine)