Có 1 kết quả:

dǔn mài

1/1

dǔn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sell wholesale