Có 1 kết quả:

tā lar

1/1

tā lar

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heelless slipper
(2) babouche