Có 1 kết quả:

yuè céng

1/1

yuè céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

duplex (apartment)