Có 1 kết quả:

bá shān shè shuǐ

1/1

bá shān shè shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to travel over land and water (idiom)