Có 1 kết quả:

pǎo táng

1/1

pǎo táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

waiter (old)