Có 1 kết quả:

Pǎo mǎ dì

1/1

Pǎo mǎ dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Happy Valley (suburb of Hong Kong)