Có 1 kết quả:

Pǎo mǎ Shān ㄆㄠˇ ㄇㄚˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Paoma Mountain in Kangding 康定[Kang1 ding4], Sichuan