Có 1 kết quả:

bǒ zú

1/1

bǒ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lame