Có 1 kết quả:

bǒ zú ㄅㄛˇ ㄗㄨˊ

1/1

bǒ zú ㄅㄛˇ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lame