Có 1 kết quả:

jù zhuàng pí céng ㄐㄩˋ ㄓㄨㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

calcarine