Có 1 kết quả:

gēn pì chóng

1/1

gēn pì chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. bum beetle
(2) sb who tags along
(3) shadow
(4) sycophant