Có 1 kết quả:

gēn suí

1/1

gēn suí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to follow