Có 1 kết quả:

gēn suí

1/1

gēn suí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to follow