Có 1 kết quả:

gēn tou chóng

1/1

gēn tou chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wriggler
(2) mosquito larva