Có 1 kết quả:

jì xiàng

1/1

jì xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mark
(2) indication
(3) sign
(4) indicator