Có 1 kết quả:

kuà lán ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hurdles
(2) hurdle race (athletics)