Có 1 kết quả:

kuà lán

1/1

kuà lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurdles
(2) hurdle race (athletics)