Có 1 kết quả:

kuà bù

1/1

kuà bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a (striding) step