Có 1 kết quả:

kuà hè

1/1

kuà hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to fly on a crane