Có 1 kết quả:

guì kòu

1/1

guì kòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to kowtow