Có 1 kết quả:

guì tǎn

1/1

guì tǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a prayer mat
(2) a carpet for kneeling