Có 1 kết quả:

Lù běi qū

1/1

Lù běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lubei district of Tangshan city 唐山市[Tang2 shan1 shi4], Hebei